Luc Van Honsebrouck overleed enkele dagen geleden. Hij was al de vierde generatie in de brouwerij, maar hij was het wel die de brouwerij groot heeft gemaakt en het bekende Kasteelbier lanceerde. Ondertussen leidt Xavier, één van zijn 2 zonen, al een aantal jaar de brouwerij.

Toeval wil dat ik Xavier nog gekend heb. We zaten samen op een college.

De brouwerij heeft een paar week geleden de cijfers voor 2019 gepubliceerd. Dat boekjaar werd zowat een half miljoen euro winst gemaakt.

Voor coronajaar 2020 is de brouwerij voorzichtig.

“Onze vennootschap is rechtstreeks getroffen door de gevolgen van de wereldwijde corona-crisis. In het licht van de socio-economische omstandigheden die te wijten zijn aan de wereldwijde uitbraak van het covid-19 virus en meer specifiek de huidige financiële en economische situatie van de vennootschap werden reeds een aantal maatregelen genomen / gepland.”

“Omzet: naar aanleiding van de lockdown en de verplichte sluiting van de horeca, zagen we onmiddellijk een impact op de omzet vanaf eind maart. De gedaalde omzet bij onze horecaklanten werd wel deels gecompenseerd door de hogere omzetcijfers bij onze retailklanten.”