De vennootschap van Tom Boonen heeft de resultaten over 2019 neergelegd bij de balanscentrale. In dat boekjaar werd een erg mooie winst van 137.221 euro behaald. In 2018 was er nog een beperkt verlies.

De totale activa namen toe tot bijna 2 miljoen euro eind 2019.


De onderneming sleept wel een overgedragen verlies mee. Dat is niet zorgwekkend aangezien de vennootschap over een groot eigen vermogen beschikt.


Na overleg beslisten de bestuurders de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden om de hierna vermelde redenen. “Aangezien alle schulden voldoende gewaarborgd zijn en aangezien de vennootschap aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen, komt de continuïteit van de vennootschap op geen enkel moment in gedrang.”