Politiek zoekt een parlementaire meerderheid voor het verlengen van de termijn voor abortus.

Momenteel kan men in België tot 12 weken in de zwangerschap een abortus laten uitvoeren. In Nederland kan dat tot 24 weken. Die situatie zorgt ervoor dat jaarlijks een duizendtal vrouwen naar het buitenland gaan om een ongewenste zwangerschap te stoppen. Open Vld-kamerlid  Egbert Lachaert wil daarom samen met partijgenoten Katja Gabriëls en Goedele Liekens een wetsvoorstel indienen om die termijn op te trekken naar 18 weken. Momenteel kan een abortus op 18 weken enkel om medische redenen.

Het is niet de eerste keer dan een soortelijk voorstel op tafel komt, maar voor het eerst lijkt het politiek haalbaar.  PVDA wil naar 20 weken, Ps, Ecolo, Groen en DéFi naar 18 weken. “Als we het aantal voorstanders optellen, komen we aan 67 zetels van de 150”, zegt Lachaert. Open Vld wil daarom nu sp.a. en/of M.R. gaan charmeren om op die manier de vereiste meerderheid te halen.

CD&V , N-Va en Vlaams Belang zijn tegen en dringen aan op een ethisch debat. Al lijkt dat debat al lang gevoerd en is het  enkel nog een kwestie van tellen.