Zuhal Demir (N-VA) mag een deurwaarder verwachten.

Een jaar geleden daagde Greenpeace Vlaanderen voor de rechter omdat ons land de Europse normen voor stikstofdioxide op verschillende plaatsen, en gedurende vele jaren, overschreed. De rechter oordeelde toen dat Vlaanderen zo snel mogelijk een luchtkwaliteitsplan moest opstellen, inclusief deadlines.

Een jaar later vindt Greenpeace dat het plan van Zuhal Demir aan geen van deze voorwaarden voldoet. In het plan van Demir zou Vlaanderen in 2025 de Europese NO2-norm niet meer overschrijden. Greenpeace vindt dat niet niet snel genoeg en stuurt advocaat Johan Verstraeten op pad om de Vlaamse burger te dagvaarden.

De advocaat vertaalde de verzuchtingen in advocatentaal en laat weten dat het plan niet voldoet aan de vereiste “zo snel mogelijk”. “Het nieuwe luchtkwaliteitsplan is te vrijblijvend en er staan nauwelijks ingrepen in”, aldus Greenpeace. Maar ze gaan nog een stapje verder. Het grote geweten der mensheid stelt dat er geen alternatief is voor de geschrapte kilometerheffing en dat er geen ultralage-emissiezones worden verplicht. Greenpeace eist daarom  een dwangsom van Vlaanderen van 1000 euro per dag. Hiermee balanceren ze op de slappe koord die gespannen ligt tussen de politiek en de rechterlijke macht.

De reactie van Demir is eerder kalm en onderbouwd. “Greenpeace heeft geen politieke besonges”, schrijft ze in haar antwoord. “Het hoeft zich geen zorgen te maken over economische gevolgen of het draagvlak bij de bevolking. Maar dwangsommen eisen van de belastingbetaler, zorgt niet voor propere lucht. Het betaalt alleen advocaten.”

Ze is vragende partij voor overleg met de ‘experten’ van de groene vrede.