De wereldbevolking groeit tegen het einde van de eeuw nauwelijks meer. De belangrijkste reden hiervoor is de afname van het vruchtbaarheidscijfer of het gemiddelde aantal geboorten per vrouw. Na de stevige toename is dit goed nieuws, maar alle problemen zijn nog niet van de baan.

Aan het begin van de 20ste eeuw waren er gemiddeld zes geboortes per vrouw. Tegen 1950 zakte dit naar vijf kinderen per vrouw. In de tweede helft van de 20ste eeuw daalde het geboortecijfer naar gemiddeld 2,5 kind per vrouw.

De onderzoekers analyseerden gegevens van de Verenigde Naties. Men verwacht dat er wereldwijd in het jaar 2100 zo’n 10,9 miljard mensen rondlopen op onze aardkloot. De bevolking groeit dan nog met minder dan 0,1 procent per jaar. Tussen 1950 en 2019 was dit nog 1 tot 2 procent per jaar. In deze periode groeide het aantal mensen op aarde van ongeveer 2,5 miljard naar ruim 7,7 miljard.

Volgens het onderzoek zal er in het jaar 2021 het meeste aantal Europeanen zijn, naar schatting zo’n 748 miljoen. Daarna is afgelopen met de bevolkingstoename in Europa.

Men verwacht dat alleen Afrika de rest van de eeuw een stevige bevolkingsgroei zal kennen. De onderzoekers denken dat er tussen 2020 en 2100 de bevolking van Afrika zal toenemen van 1,3 miljard naar 4,5 miljard.

We zien ook dat de wereldbevolking steeds ouder zal worden. De gemiddelde mens is in 2100 zo’n 42 jaar oud. Dat is nu nog 31 jaar en was in 1950 nog maar 24 jaar. De vergrijzing is dan ook een serieuze uitdaging. De vergrijzingscommissie van ons land berekende al dat de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg in ons land  oplopen tot in 2040. Men verwacht dat na 2040 het aantal ouderen weer afneemt en dat de kosten verder zullen dalen.