Voor prinses Esmeralda van België, jongste dochter van Leopold III en Lilian Baels, is de klimaatbeweging te wit. Ze wil een fusie met de leden van Black Lives Matter. Esmeralda is de halfzus van Albert II. Ze groeiden samen op.

Esmeralda had midden juli een interview in De Zondag: “Leopold III was heel begaan met het behoud van biodiversiteit. Al werd toen nog niet gesproken over de opwarming. Na zijn dood ben ik voorzitter geworden van zijn fonds (Leopold III-fonds voor natuuronderzoek en natuurbehoud). Het klimaat is het belangrijkste issue van deze eeuw. Dat is ook mijn levensdoel. Dat, én de strijd voor mensenrechten.”

“Weet u wat het probleem is van de klimaatbeweging? Dat die niet inclusief genoeg is. Dat is te veel een witte beweging. Er zou een verbond moeten komen met antiracismebewegingen zoals Black Lives Matter. Want wie wordt vooral getroffen door de klimaatopwarming? Dat zijn de meest kwetsbaren, en vaak zijn dat minderheden. De klimaatcrisis is ook een sociale crisis.”

Esmeralda vindt niet dat ze moet zwijgen omdat ze de halfzus van Albert II is: “Wie een dotatie krijgt, wordt verondersteld terughoudend te zijn in het maatschappelijk debat. Ik krijg geen dotatie, ik hoef dus niet te zwijgen. Ik vind het integendeel mijn plicht om mijn naam en titel te gebruiken om problemen aan te kaarten. Maar ik praat niet over alles. (denkt na) Ik praat bijvoorbeeld niet over de Belgische politiek. Ik wil de koning niet in verlegenheid brengen. Dat zou niet correct zijn van mij. Maar natuurlijk … (aarzelend) als ik over klimaat praat, dan praat ik over politiek. Ik weet dat ook.”

De standbeelden van Leopold II moeten wel weg voor haar: “Die verhuizen beter naar een museum. Een standbeeld is iets symbolisch, een viering van iets of iemand. Leopold II verdient dat niet. Minderheden kunnen gekwetst worden als ze die beelden zien.” Het volledige interview is nog steeds online te lezen op de webstek van De Zondag.