Patiënte beweert zichzelf te herkennen in ‘Het Vergeten Meisje’ van Toni Coppers.

Volgens de ex-patiënte van psycholoog Erik De Soir gaat het verder dan toevallige gelijkenissen. Daarom wil ze dat haar dagboek naast het boek van Toni Coppers wordt gelegd en zo aantonen dat niet alleen sommige passages letterlijk zijn overgnomen, maar dat zelfs de echte namen niet zijn aangepast. Familie en vrienden van de vrouw zouden nu gewoon voorkomen in een roman die in de top tien staat bij de Standaard Boekhandel. Zelfs de naam van haar doodgeboren zoontje zou in het boek staan dat als fictie wordt verkocht, maar volgens de ex-patiënte een biografie is over de donkerste periode in haar leven.

De Vrouw deed destijds haar verhaal aan trauma-psycholoog Erik De Soir, die overigens in een voorwoord in het het Boek door Coppers wordt bedankt voor het delen van zijn “kennis en ervaring”.

Volgens de vrouw is het zonder meer duidelijk dat De Soir haar verhaal van aanranding, problemen op het werk en het verlies van een kind aan Coppers heeft doorgespeeld. Zij heeft klacht in gediend bij de deontologische commissie van psychologen.

Zowel de Standaard Uitgeverij, als Toni Coppers en Erik Soir ontkennen de beschuldigingen. Coppers beweert dat hij met De Soir slechts één uitvoerig gesprek over klassieke hypnosetechnieken heeft gehad. Zowel De Soir als Coppers ontkennen met klem dat ze patiëntendossiers hebben besproken.

Het dagboek van de vrouw zal ongetwijfeld opheldering brengen. De Soir heeft een klacht ingediend tegen de vrouw wegens laster en eerroof.

Wordt ‘Het Vergeten Meisje’ straks een verboden boek?