Seniorenbewegingen en vakbonden schrijven emotionele protestbrief.

Sinds enkele maanden controleren postbodes – omdat die het terrein het beste kennen – of gepensioneerden wel voldoen aan de inkomensgarantie. Dat systeem voorziet extra centjes voor mensen met te weinig pensioen. Op elke nieuwjaarsreceptie van de politieke partijen mochten we vernemen dat ze voorstander zijn van een minimumpensioen. Ondertussen laten ze wel toe dat bejaarden overdreven strenge controles moeten ondergaan. Caroline Van der Hoeven beweert  in Het Nieuwsblad dat zelfs topatleten minder worden gecontroleerd. “Die controles zijn verregaand en gelden ook voor 80-plussers, die vaak de bel niet horen. En ze beperken de bewegingsvrijheid: zelfs wie met gepensioneerden een uitstapje maakt naar Keulen of wie in een grensstreek woont, moet dat melden”, aldus Van der Hoeven die spreekt in naam van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding.

Het gaat vaak over mensen die ouder zijn dan 80, veelal vrouwen die als huismoeder geen volledig pensioen konden opbouwen. Men schat dat ongeveer zo’n 110.000 gepensioneerden aanspraak maken op de inkomensgarantie.

Alle parlementsleden kregen vandaag de protestbrief in hun bus. Op 17 februari voeren de organisaties acties. Benieuwd wat de nieuwjaarsbeloften van onze politici waard zijn.