Zeer bijzondere wendingen onder de experten, maar Vier wijzigt het programma niet.

Straks begint een nieuw seizoen van ‘Stukken van Mensen’ met de dezelfde experts als die van vorig seizoen. Merkwaardig, want Patrick Van der Vorst kondigde aan dat hij priester ging worden en Boris Devis heeft een veroordeling aan zijn broek omdat hij niet betaalde voor een item waarop hij in het programma een bod deed

Met die info in het achterhoofd, verliest het programma behoorlijk haar geloofwaardigheid. Van der Vorst verkocht zijn zaak en zijn website en trok naar het seminarie in Rome en Boris biedt, maar betaalt niet. Bij VIER willen ze zich niet uitspreken over de veroordeling wegens wanbetaling van Boris en over Patrick laten ze weten dat de opnames dateren van voor zijn vertrek naar Rome. Met andere woorden, het was al opgenomen en het zou zonde van het geld zijn, moesten we het niet uitzenden.

Wie weet levert het extra kijkers op.