Eén doodsoorzaak komt opvallend vaker voor bij ons dan in de rest van de wereld.

Elk jaar sterven wereldwijd 55 miljoen mensen. In 2016 lieten ongeveer 110.000 Belgen het leven. De twee uitschieters van doodsoorzaken in ons land hoeven niet meer te verrassen. 30,42 procent (34.354) stierf als gevolg van hart- en vaataandoeningen, en 27,28 procent (30.819) werd geveld door kanker. Opvallend is wel dat het sterftecijfer als gevolg van kanker gemiddeld veel lager ligt in de rest van de wereld (16,32 procent).

Eveneens frappant is het hoge zelfmoordcijfer in ons land. Met 1,99 procent sterft een Belg vaker aan zelfmoord dan aan verkeersongevallen, moorden, branden, verdrinkingen, terrorisme en natuurrampen samen (1,4 procent in het totaal). Deze trend zien we ook wereldwijd. Statistisch gezien bent u dus zelf uw grootste vijand.

Hieronder de statistieken van België (in aantallen) ten opzichte van de cijfers in de wereld (in procenten).