3 kinderen, 300 euro per maand.

‘Een kind kost je een huis,’ wordt in de volksmond beweerd. Onderzoek wijst uit dat dat wel eens heel dicht in de buurt van de waarheid zou kunnen komen.

‘Gratis’ onderwijs doet daarbij een serieuze duit in de zak. Onze kinderen naar school sturen zou volgens de grondwet in België kosteloos moeten zijn. Maar iedereen weet dat Sinterklaas en gratis niet bestaan.

De Gezinsbond en de KU Leuven hebben de gemiddelde kostprijs van studeren in ons land berekend. Daarbij gaan ze uit van twee soorten kosten: studiekosten en leefkosten. De namen spreken voor zich: studiekosten zijn de kosten voor schoolmateriaal en alle extra’s die je aan de school dient te betalen (uitstappen, zwemlessen enz.., leefkosten zijn de kosten van naschoolse opvang, maaltijden ed. . Wanneer men vervolgens alle uitgaven gaat optellen, komt men voor een gemiddeld gezin met 3 kinderen uit op een bedrag van om en nabij de 300 euro per maand.

Men zou op allerhande manier kunnen gaan besparen door zijn eigen levenswijze  aan te passen: met de fiets naar school in plaats van met de auto bijvoorbeeld, maar dan nog kan men de de schoolfacturen niet vermijden.

De overheid heeft dan wel een maximumfactuur bepaald, maar die dekt lang niet alle kosten. Ouders van middelbare scholieren weten maar al te goed wat de start van een nieuw schooljaar aan alleen nog maar boeken kost.

De maximumfactuur is een goed initiatief, maar kent zovele uitzonderingen dat momenteel 1 op de 10 ouders moeite heeft om de facturen te betalen.