De Donder zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Gisteren donderde het bij CD&V toen Walter De Donder zei dat in Antwerpen hele wijken ontvolkt waren van onze eigen mensen. Vele criticasters weigerden zijn woorden te geloven en vroegen De Donder wat hij bedoelde met ‘eigen volk’. Misschien moeten we de komedie afstoppen met enkele cijfers.

De bevolkingscijfers tonen aan dat Vlaanderen de afgelopen drie decennia zonder meer ‘multicultureel’ is geworden. In 1990 was iets meer dan 6 procent van de totale bevolking van buitenlandse origine. Vorig jaar was dat al 22,3 procent. Meteen is ook de definitie van ‘eigen volk’ gegeven: zij die niet van buitenlandse origine zijn.

Maar dat is het algemeen gemiddelde. Wanneer we naar de cijfers per leeftijdscategorie kijken, dan wordt de benaming ‘ontvolking’ alsmaar duidelijker. 42 procent van de jongeren in Vlaanderen onder de 24 jaar zijn van niet-Belgische komaf. In Gent loopt dat op tot bijna 50 procent, in Antwerpen meer dan 70 procent.

We hoeven er geen tekening bij te maken dat deze tendens zich de komende jaren zal voortzetten en dat het moment waarop er meer inwoners van buitenlandse origine in ons land zullen wonen dan eigen mensen. Als we nog even bij de uitspraken van  De Donder blijven en naar bepaalde wijken gaan – zeg maar het Antwerpse Kiel, de Luchtbal, Stuivenberg, dan loopt het percentage bewoners met buitenlandse origine op tot 80 procent.