Politie vraagt duidelijke richtlijnen.

Voorlopig is het ‘interpreteren’ voor de politie, want duidelijke richtlijnen zijn er niet. Mag je één kilometer of dertig kilometer van je huis gaan fietsen, lopen of wandelen en voor hoe lang?

De lokale politie vraagt daarom aan de Nationale Veiligheidsraad om duidelijke regels door te geven. In Frankrijk is dat helder: één kilometer ver en één uur per dag.

Bevoegd minister Pieter De Crem (CD&V) ondersteunt de oproep tot “volledige klaarheid en duidelijkheid”, maar wil niet vooruitlopen op eventuele beslissingen.

Het ligt dus naar goede Belgische gewoonte ‘op tafel’. Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Tot die tijd is het meneer de agent die naar eigen goeddunken beslist om je op de bon te zetten of niet.