In juni 2000 komt Iraniër H.M.H. aan in België. Hij knoopt later in ons land een relatie aan met een Belgische vrouw. De regularisatieprocedure verloopt erg moeilijk. De man heeft immers geen identiteitskaart.

Hij wil ook niet naar de Iraanse ambassade in België gaan om dit in orde te brengen. Hij is bang dat hij daar gearresteerd zal worden. Volgens Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is dat zeer onwaarschijnlijk aangezien er “daar nooit iemand gearresteerd werd”. Het dossier zit dus vast.

Daarom doet de partner van de man in het najaar van 2008 beroep op een kamerlid van Groen. Dat federale parlementslid zal het dossier enthousiast omarmen. Zo bespreekt het parlementslid het geval H.M.H. midden oktober 2008 met minister Turtelboom, bevoegd voor Asiel en Migratie binnen de regering Leterme-I.

Het parlementslid stuurt hierop een e-mail naar de Belgische partner van de Iraanse man op 16 oktober:


Hey V.,
Ik heb ondertussen opnieuw met Turtelboom gesproken (zo is er toch 1 voordeel aan nachtelijke zittingen).
(…)


De partner van de Iraanse man is dankbaar voor de actie van het parlementslid van Groen. Ze besluit haar e-mail:

(…)
Wij blijven uiteraard zeer ongerust tot dit probleem is opgelost en wij hopen dan ook dat mevrouw Turtelboom ook effectief iets kan doen en dat de DVZ naar haar zal luisteren.

Het kamerlid van Groen heeft in die periode ook contact met een medewerkster van de minister en zal ook een brief, die het koppel naar DVZ wil sturen, ontvangen.

Een zaak is zeker: er werd bij Groen wel veel energie gestoken in dit dossier van de Iraanse man. Het is de taak en zelfs de plicht van een kamerlid (van de oppositie) om een lid van de federale regering kritisch te ondervragen, maar dat kamerleden zich ook ontpoppen tot lobbyisten van asielzoekers is moeilijker te begrijpen. We namen via e-mail contact op met Groen en met Annemie Turtelboom. Er kwam geen reactie van Groen.

Met Turtelboom hadden we een lang telefonisch gesprek. Ze kon zich het concrete geval niet meer herinneren, maar ze was niet echt verbaasd over de zaak. Het volledige dossier met alle details is overigens – via een gunstige wind zoals dat heet – in ons bezit gekomen.