Crevits (CD&V) wil ‘inactieven’ stimuleren om een job te zoeken.

Een merkwaardig initiatief van het boegbeeld van een partij voor wie het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Het Nieuwsblad pakt uit met een artikel waarin Crevits te kennen geeft dat de VDAB niet alleen werklozen met een uitkering aan job zou moeten helpen, maar ook alle ‘inactieven’ die zonder uitkering zitten. Vooral de woordkeuze ‘inactieven’ lijkt huismoeders/vaders of thuisblijfmama/papa – want de woordkeuze is belangrijk- in het verkeerde keelgat te schieten. Zij beschouwen zich niet als een werkloze, laat staan als inactief en willen niet dat een minister in hun plaats gaat kiezen hoe zij hun leven willen leiden. “Ik krijg geen uitkering en kost de samenleving dus niets? Dat ze me met rust laten”, klinkt het.

Crevits nuanceert door te stellen het geen verplichting is, maar, ze komt meteen met een maar. Volgens de minister moeten er meer mensen aan de slag als we de sociale zekerheid betaalbaar willen houden en de krapte op de arbeidsmarkt willen tegen gaan. Met andere woorden: de minister aast op de belastingen van een kleine 155.000 mensen die zij ‘inactieven’ noemt en waarvan Hilde vermoedt dat ze niet allemaal bewust hebben gekozen om thuis te blijven. “De VDAB kan die mensen het duwtje geven dat ze misschien nodig hebben”, aldus Crevits.

De gezinsbond vraagt zich af hoe Crevits dat in de praktijk ziet gebeuren nu de VDAB het met 419 voltijdse personeelsleden en bijna 22 miljoen euro minder moet doen?