Op de gemeenteraad van Brussel van 7 september staan enkele agendapunten over de financiën van diverse kerken op het Brusselse grondgebied.

Zo had de Sint-Elisabethkerk van Haren een ‘batig saldo’ van 122.671,18 euro in 2019. De kerk had dus een mooi overschot. De Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk had een batig saldo van 16.569,27 euro en de Heilige-Klarakerk te Jette een overschot van 32.202,15 euro.

Het is een constante: de kerken boeken jaar na jaar overschotten. En dat is niet alleen in Brussel zo.

Het contrast met de (erkende) moskeeën in Vlaanderen is groot. Daar wordt telkens een tekort opgetekend dat bovendien systematisch door de provincie aangevuld moet worden. Zo’n 22 erkende islamitische geloofsgemeenschappen kregen in 2018 voor 740.000 euro toelagen van de provincies.

Misschien moeten de imams eens een cursus financieel beheer volgen bij hun katholieke collega’s? Maar misschien is het gewoon gemakkelijker om het geld aan de provincie te vragen…

(Thierry Debels)