Meer aanvragen, maar minder erkenningen.

Sinds de asielcrisis van 2015 waren er nooit zoveel asielaanvragen als vorig jaar. In 2015 waren het er 45.000, in de jaren nadien tussen de 18.000 en de 23.500. Vorig jaar kregen we ongeveer 2.500 aanvragen per maand. Het is duidelijk dat ons land hoog staat aangeschreven bij vluchtelingen. Onze sociale zekerheid werkt daarbij ongetwijfeld als een magneet.

Er worden veel aanvragen ingediend, maar lang niet alle aanvragen worden ontvankelijk verklaard. Fedasil ziet het aantal ontvankelijk verklaarde aanvragen dalen. Vorige jaar maar liefst met 15 procent. Dat betekent dat op dit moment een 40 procent van alle aanvragen een positief gevolg krijgen. Over wat er vervolgens met de geweigerde mensen gebeurd, zin er geen gegevens.

De meeste aanvragen komen van Afghanen (3.500), Syriërs staan op trieste tweede plaats met 3.000 aanvragen gevolgd door Palestijen (2.500). Irak en El Salvador vallen buiten de medailles en stranden met elks 1.500 aanvragen op plaats 4 en 5. 

Cijfers zijn mensen.