Verkeersorganisaties eisen dat onze ministers actie ondernemen.

Vorige week kwamen in Stockholm ministers en vertegenwoordigers van 140 landen samen om zich te buigen over de verkeersveiligheid. Na afloop zetten de deelnemers hun handtekening onder de “Stockholm Declaration”, een plan om het aantal doden in het verkeer tegen 2030 te halveren.

Opvallendste maatregel om dat te bereiken, is het afdwingen van de 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. De snelheid moet niet alleen aangepast worden, maar ook worden afgedwongen. Automobilisten interpreteren de zone 30 momenteel eerder als een zone 40 à 45, omdat de politie een oogje dichtknijpt.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het Belgisch verkeersveiligheidsinstituut Vias, de Voetgangersbeweging en de Fietsersbond roepen de Vlaamse regering op om de internationale aanbeveling in heel Vlaanderen in te voeren.

Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld), laat zich echter niet opjagen en wil het eerst grondig bekijken. Misschien deelt zij de ergernis van vele mensen die als een slak door een lege dorpskern moeten kruipen, terwijl tante Maria met zakken van de Lidl hen op de fiets voorbij vlamt.