Kritiek op ‘non-aanpak’ groeit, het dodental stijgt.

In Zweden kan je nog altijd een terrasje doen en blijft bij wat aanbevelingen van de overheid: afstand houden, verplaatsingen beperken, niet op bezoek gaan bij ouderen. Dat soort van ‘tips’ dus. “Mensen onder bedreiging van boetes opsluiten in hun huizen, zoals elders in Europa gebeurt, hou je niet vol op de lange termijn. En mogelijk zullen we dit nog heel lang moeten volhouden. Met deze aanpak is dat realistisch”, zegt Anders Tegenell, de Zweedse Marc Van Ranst.

De Zweden hebben natuurlijk het voordeel dat ze – met uitzondering van Göteburg – behoorlijk ver uit elkaar wonen. Toch is het aantal doden de laatste dagen fel gestegen tot 1.504. Relatief weinig, maar wel veel meer dan in de andere Scandinavische landen waar er wel maatregelen zijn getroffen. Wetenschappers vrezen dat Zweden nog maar aan het begin van de epidemie staat en dat de ‘losheid’ hen zwaar zal opbreken.

Als de ze crisis onder controle weten te houden, dan zal Zweden zich beter dan wie ook perfect economisch kunnen herlanceren. Maar als ze straks toch nog laattijdig voor een lockdown moeten kiezen dan zullen ze het omgekeerde effect genereren en zal de economische schade groter zijn dan waar ook.