Politieke komedie rond het minimumpensioen. Deel één: de rondedans.

Stel je gaat naar de bakker en je bestelt een groot wit gesneden brood. Je wilt 2,25 euro betalen want dat staat er in viltstift op een klein kaartje, dat met plakband onder de witte broden is geplakt. Maar dan zegt de bakker dat het ‘misschien’ 2,25 euro is, omdat het brood substantieel verhoogd is en dat het niet heel ver van 2,25 euro is, of beter dat het in de richting van 2,25 euro gaat. Kan niet ?

Jawel. Vraag aan de Vivaldisten of het minimumpensioen 1.500 euro netto of bruto zal zijn, en je krijgt zeven verschillende antwoorden.

Tijdens de regeringsonderhandelingen kregen de socialisten een pluim op hun rode hoed omdat ze een minimumpensioen van 1.500 euro hadden weten af te dwingen. Tegen 2024 weliswaar en bruto. Of netto? Meteen na het afkloppen van het regeerakkoord was er al discussie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak over een bruto bedrag, SP.A-voorzitter Conner Rousseau had het over netto. Zouden de andere Vlaamse partijvoorzitters van Vivalid, Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) het misschien weten?

“Het is duidelijk. De tekst is een “richting”. Er is geen garantie dat je effectief 100 procent op 1.500 euro netto eindigt”, verklaart Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in De zevende dag.Ik weet welke budgetten er voorzien zijn. Men zal er toch niet zo heel ver van eindigen. Voor de mensen zal het toch wel een substantiële netto verhoging zijn.

Ok, niet echt duidelijk. Joachim Coens dan: “We willen 1.500 euro netto en we gaan er zoveel naartoe gaan. Maar waar we zullen uitkomen? Het zal effectief ongeveer 1.580 bruto zijn, maar tussen bruto en netto is er niet zo veel verschil.”

Voor de pensioenen wordt in de begroting 1 miljard uitgetrokken. Daarnaast zijn er tegen 2024 ook indexaties en de gewone welvaartsenveloppe die gebruikt wordt om de uitkeringen en pensioenen te verhogen. “Er zijn dus een aantal bronnen die dat richting 1.500 netto gaan brengen”, aldus Lachaert.

Duidelijk.Toch?