Wetenschappers leggen een verband tussen Prozac, konijnen en het vrouwelijk orgasme.

Men vraagt zich al lang af wat het nut van het orgasme bij de vrouw is. Biologisch gesproken, heeft het geen reden van bestaan. Het orgasme van de vrouw levert enkel plezier op. Als het op evolutie aankomt, kiest de natuur enkel voor de voortplanting van de soort en niet voor wat geluk.

Een mogelijke uitleg voor één van de grootste biologische mysteries, het vrouwelijk orgasme, zou nu komen uit een experiment met het toedienen van prozac bij konijnen. De onderzoekers willen bewijzen dat het vrouwelijke orgasme een evolutionair overblijfsel zou zijn dat gelinkt wordt aan het afscheiden van eicellen. Het is bekend dat een groot aantal dieren ovuleren tijdens de daad, waaronder konijnen. Het zou kunnen dat mensen die reflex door de jaren heen zijn kwijtgeraakt.

Om dat aan te tonen, moesten ze eerst bewijzen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen seks en het afscheiden van eicellen. Om daar een antwoord op te krijgen, gaven ze aan 12 vrouwelijke konijnen twee weken prozac, een antidepressivum waarvan bekend is dat het het vrouwelijke orgasme afremt. Daarna keken ze naar het aantal geproduceerde eitjes na seks met een mannelijk konijn met de naam Frank. (grapje van wetenschappers onder elkaar)

De resultaten toonden aan dat de konijnen met de prozac 30 procent minder eitjes produceerden na de seks met Frank. De onderzoekers concludeerden daaruit dat konijnen een vorm van orgasme nodig hebben om eicellen te produceren. Of het hun plezier geeft, weten ze niet.

Uitgaande van deze resultaten achtten ze het bewezen dat er een verband bestaat tussen een orgasme en het produceren van eitjes en  gaan ze er van uit dat deze oerfunctie ook bij de mens bestond.

Het is met andere woorden een eerste antwoord op de bestaansreden van het orgasme bij vrouwen. Vrouwen ovuleren ondertussen onafhankelijk van een orgasme. Misschien vonden vrouwen in de loop van tijd, het plezier ervan dan  toch belangrijk genoeg om het niet te verliezen.

Laat ons hopen.