Amerika neemt explosief standpunt in omtrent Joodse nederzettingen in Palestijns gebied.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo kondigde aan dat ze de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden niet meer als strijdig met het internationaal recht beschouwen. Amerika wijzigt daarmee het beleid van Barack Obama, waarvan Trump nu beweert dat het de vrede tussen Israël en de Palestijnse gebieden niet bevorderde.

Het is maar de vraag of dit nieuwe standpunt de vrede wél ten goede komt. In een reactie op de aankondiging blijkt alvast dat het de twee partijen nog scherper tegenover mekaar zet. De Israëlische premier Benjamin Nethanyahu noemde de aankondiging  “een weerspiegeling van een historische waarheid, dat Joden geen buitenlandse kolonisten zijn in Judea en Samaria”. De Palestijen verklaren de beslissing dan weer “nietig” en “onaanvaardbaar”.

Trump gooide eerder al olie op het vuur door de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, waarmee het officieus Jeruzalem tot de hoofdstad van Israël verhief, terwijl een VN-resolutie Oost-Jeruzalem als hoofdstad van het ooit op te richten Palestina voorziet.

Europa distantieert zich van de Amerikaanse beslissing, maar of dat de gemoederen zal bedaren, valt zeer te betwijfelen. Vrede lijkt verder af dan ooit. De Joden blijven het het land als hun beloofde land beschouwen en worden gesteund door het internationaal schuldgevoel na de Shoa in de Tweede Wereldoorlog. Israël blijft land van de Palestijnen claimen door de ene illegale nederzetting na de andere in Palestijns gebied te bouwen. Op een kaart van het gebied wordt de bezetting door Israël van Palestijns gebied op een schrijnende manier duidelijk.