Ivan Leko heeft op 28 juni 2019 een Belgische onderneming opgericht.

Die vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:


– alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties inzake het uitvoeren van opdrachten als trainer of consulent van voetbalploegen;

– consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);


– het geven van adviezen en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;


– het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Bij de balanscentrale werd merkwaardig genoeg al een jaarrekening voor dat eerste verkorte boekjaar van amper 6 maanden neergelegd. De boekhouder had er ook voor kunnen kiezen om dat eerste halve boekjaar met een jaar te verlengen. Dat scheelt in een aantal kosten (bijvoorbeeld het neerleggen van de jaarrekening bij de balanscentrale en het opmaken van die jaarrekening).

Die eerste 6 maanden werd overigens een beperkt verlies geleden.

In de toelichting lezen we dit: “Dit is het boekjaar van oprichting en liep over een korte periode. De bestuurder (Leko dus) zal de kosten tot het absoluut minimum beperken en indien nodig de vennootschap financieel ondersteunen. Er zijn geen schulden aan financiële instellingen en de vennootschap is in staat haar korte lopende schulden te voldoen.”