Jackpot van 39,2 miljoen euro voor Koning Boudewijnstichting

Goed nieuws voor de Koning Boudewijnstichting (KBS): de federale regering keurde de subsidies voor de volgende jaren al goed. De KBS heeft niet echt geld nodig: de stichting beschikt immers over “vermogensportefeuilles” van ruim 1 miljard euro.

De ministerraad keurde enkele dagen geleden op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, David Clarinval, drie ontwerpen van koninklijk besluit (KB) goed die de subsidies vastleggen van de Nationale Loterij voor de Koning Boudewijnstichting, het Belgisch olympisch en interfederaal comité (BOIC) en het Belgian Paralympic Committee.

De Koning Boudewijnstichting is een begunstigde van een jaarlijkse dotatie ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze jaarlijkse dotatie bedraagt telkens 9.800.000 euro van 2021 tot en met 2024.

Aan het BOIC wordt voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 een subsidiebedrag van 1.855.000 euro toegekend in het kader van de voorbereiding, de selectie en afvaardiging van atleten naar multidisciplinaire wedstrijden, zoals de Winterspelen van 2022 in Peking en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Aan het Belgian Paralympic Committee wordt voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 een subsidiebedrag van 375.000 euro toegekend in het kader van de voorbereiding, de selectie en de afvaardiging van atleten naar de multidisciplinaire wedstrijden van de Paralympische Spelen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More