Op 23 november heeft Jan Fabre een private stichting opgericht.

De stichter bracht 2.000 euro in. Het voorwerp van de stichting bestaat uit de instandhouding, de bescherming, het beheer en het verzekeren van het voortbestaan op lange termijn van het oeuvre van Fabre zelf. De kunstenaar werd ook benoemd tot enige bestuurder.

Aangezien de stichting met haar activiteiten start, moet er een schatting gebeuren van de criteria om te bepalen of de stichting al dan niet een kleine stichting of microstichting is. Dat onderscheid heeft belang voor de te voeren boekhouding en het neerleggen van gegevens bij de Nationale Bank van België.

De stichter verklaarde dat het volgens hem een microstichting betreft. Hierdoor moet onder meer ook de controle niet opgedragen worden aan een of meerdere commissarissen.

De oprichtingsakte van de stichting van de kunstenaar werd op donderdag 26 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.