Jarige Danny Verbiest is nog steeds multimiljonair

In oktober 1995 is er heibel op de BRTN (nu: VRT). TV-baas Jan Ceuleers stevent op hoge benen het zaaltje binnen waar de op dinsdag gebruikelijke persvisies net waren afgelopen. In zijn kielzog volgen Gert Verhulst en Danny Verbiest.

Onderwerp van de woede van Ceuleers is een artikel in Dag Allemaal (De dagen van Ceuleers en Goossens zijn geteld). Daarin wordt aandacht besteed aan vermeende wantoestanden rond Samson en Gert en wordt ook Musti in opspraak gebracht.

Ceuleers in Het Belang van Limburg: “Het hele artikel staat vol onjuistheden, insinuaties en verdachtmakingen in de mond gelegd van anonieme BRTN-medewerkers. Mij wordt bijvoorbeeld favoritisme ten voordele van mijn vrouw verweten. (De vrouw van Ceuleers is de gewezen omroepster Rachel Frederickx. Zij schrijft verhaaltjes voor Musti en leest ze in.) Werkelijk flauwekul. Die zaak is begonnen nog voor ik op de stoel van directeur televisie zat. Het was Nonkel Bob die heeft voorgesteld Rachel onder de arm te nemen. Lambert Van de Sijpe heeft de onderhandelingen gevoerd en Cas Goossens ondertekende het contract. Ik heb daar niks mee te maken. Er wordt ook geïnsinueerd dat ze royaal vergoed wordt. Dan weet ik het helemaal niet meer. Voor het maken en het inlezen van een verhaaltje krijgt ze 5.000 frank (125 euro), kosten inbegrepen.”

Eén van de vele aanvallen is dat de BRTN de eerste jaren veel geld heeft verdiend aan de merchandising rond Samson, maar dat achteraf grotendeels uit handen heeft gegeven. Ceuleers in de krant: “Ik ga geen enkele poging doen om dat te ontkennen. Het eerste contract liep drie jaar. Na die drie jaar konden Gert Verhulst en Danny Verbiest vanuit een heel andere positie onderhandelen. Natuurlijk heb ik toegevingen moeten doen, zo niet waren ze naar VTM vertrokken.”

Verbiest in de krant: “Het is in-smerig. Met halve waarheden worden de ergste leugens bewezen. Het is zó grof dat mensen van Dag Allemaal mij vooraf het artikel hebben doorgespeeld omdat ze vonden dat dit echt niet kon. Wij zijn altijd correct en consequent geweest. We hebben allebei het risico genomen om ons als zelfstandige te vestigen en geïnteresseerde bedrijven die dingen wilden doen die volgens ons niet in de geest van ‘Samson’ lagen, hebben we systematisch afgewezen. Toch worden we ervan beschuldigd ordinaire poenpakkers te zijn.”

Het vervolg is gekend. In 1996 wordt de NV Studio 100 opgericht. In 2005 al verkoopt Danny zijn aandelen in Studio 100 via zijn vennootschap aan de vennootschap van Hans Bourlon en Gert Verhulst. De fiscus struikelt over de deal en wil Danny een gepeperde rekening voorleggen, maar krijgt nul op het rekest.

Die vennootschap van Danny was toen 37 miljoen euro waard. Op basis van de heffing van de fiscus moeten we afleiden dat dit niet het bedrag is dat “Samson” van Hans en Gert gekregen is. Het echte bedrag moet een bedrag rond 15 miljoen euro geweest zijn.

Vandaag heeft Danny nog steeds een (andere) vennootschap. Daar zit een paar miljoen euro in. Van dat bedrag kan een mooie taart gekocht worden. Proficiat Danny en nog vele jaren!Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More