Niet iedereen is tevreden met de beslissing van Bart Somers om in zee te gaan met de net opgerichte organisatie JOIN.VLAANDEREN.

Volgens de Kruispuntbank is Wouter Van Bellingen belast met het dagelijks bestuur van de organisatie.

De oprichtingsakte van JOIN.VLAANDEREN werd onlangs in het Staatsblad gepubliceerd.

In 2014 werd Van Bellingen aangesteld als nieuwe directeur van het Minderhedenforum. Daardoor zet hij zijn mandaat als gemeenteraadslid vroegtijdig stop. Eind 2016 werd hij benoemd tot directeur van de vzw Integratiepact, waarna hij zijn ontslag indiende bij het Minderhedenforum.

Het Integratiepact is een intercultureel samenwerkingsplatform dat op 1 januari 2017 door de Vlaamse regering-Bourgeois werd opgericht om zoveel mogelijk actoren te stimuleren om discriminatie op basis van ras, nationaliteit en afkomst te bestrijden en om wederzijds respect te bevorderen.