Delphine Boël, de (voorlopig) jongste dochter van koning Albert II, heeft een nieuwe webstek om haar diverse producten aan te bieden.

Delphine raakte in eerste instantie bekend door haar kleurrijke kunstwerken die “kunstpaus” Jan Hoet allicht niet zou gesmaakt hebben.

Door haar bekendheid in de media slaagde de dochter van Albert II erin om contracten af te sluiten met diverse ondernemingen.


De resultaten over boekjaar 2019 van haar vennootschap DELJIM worden binnenkort verwacht bij de balanscentrale.

 

https://www.delphineboel.com/