In de Brusselse gemeente Jette verblijft in een leegstaand kantoorpand van Damiaanactie in de Longtinstraat een groep van 170 krakers die bestaat uit asielzoekers, transmigranten en daklozen.

De burgemeester van Jette Hervé Doyen liet eerder al weten dat hij zelf geen oplossing heeft.

Het gaat bovendien vooral om transmigranten die geen asiel willen aanvragen en dus niet in het officiële circuit willen terechtkomen.

Er werd overleg gepleegd en er werden oplossingen gevraagd aan de bevoegde federale en gewestministers. Zonder resultaat.

Begin november moet het gebouw worden ontruimd. Dat heeft de rechter beslist nadat Damiaanactie, de eigenaar van het gebouw, een gerechtelijke procedure had opgestart.

Het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi volgt de zaken op. Een adviseur van zijn kabinet heeft deelgenomen aan een vergadering, die gezien de COVID-19-pandemie online plaatsvond.

Een Reach Out team van Fedasil is ook al ter plaatse geweest. Dit team informeert de betrokkenen over de bestaande mogelijkheden inzake opvang of toeleiding naar vrijwillige terugkeer.

Mahdi kreeg vrijdag ook een vraag over deze situatie in De Kamer. Mahdi: “Ik ben niet bevoegd voor opvang van mensen zonder papieren, erkende vluchtelingen en/of daklozen. Dat is in eerste instantie een bevoegdheid van het lokale bestuur en het (Brussels) Gewest.”

“Pas in tweede lijn is de federale overheid hiervoor bevoegd, via de bevoegdheden Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.”

Darya Safai (N-VA): “Zij moeten sowieso binnen acht dagen ontruimen. Het is belangrijk dat die mensen niet verloren gaan. U kunt misschien sneller gaan en zorgen dat die mensen ofwel teruggestuurd worden als zij illegaal hier wonen, ofwel opgevangen worden als ze asiel aanvragen.”

Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) kon vrijdag volgens Bruzz nog geen commentaar geven. “Het kabinet zal antwoorden wanneer we een oplossing hebben bereikt”, verklaarde woordvoerster Zeynep Balci van Rudi Vervoort.

Slotsom: voorlopig is er nog geen oplossing voor de transmigranten die zonder twijfel met de noorderzon zullen vertrekken net vooraleer de termijn van uitzetting verstreken is.