België heeft nog 100 dagen om een klimaat-en energieplan in te dienen bij de Europese Unie.

Ons klimaatplan moet de basis leggen voor een grootschalig natuurherstel. Dat is volgens het WWF de beste optie om droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel tegen te gaan.

Tegen 2050 zouden we een nuluitstoot moeten hebben, maar of het land zonder regering, waar de volgorde van de vlaggen en de kleur van de burgemeesterssjerp op de onderhandelingstafel liggen daar in zal slagen, is twijfelachtig. Een klimaatplan flans je natuurlijk niet zo maar even in elkaar.

Om de politici een flinke por te geven, organiseren de redders van de wereld een Europese actieweek “Global Week for Future”.

Verschillende klimaatactiegroepen organiseren een hele week lang evenementen. Op 20 september komt er na de wereldwijde staking voor het klimaat met een mars op Brussel, op 21 september op het strand van Oostende een herdenking voor de klimaatvluchtelingen die in zee stierven, op 22 september een autoloze zondag, op 24 september een groot debat over voedselproductie, op 25 september is er Global Climate Science Day en op 25 september een Lunch Break for Climate.

Als de wereld dan nog niet gered is?