GPMB waarschuwt dat de wereld niet klaar is voor een pandemie.

GPMB staat voor Global Preparedness Monitoring Board, een rapport dat geschreven werd door de leiders van de World Health Organization (WHO) en de wereldbank. Uit dat rapport blijkt niet alleen dat de kans op een pandemie – dat is een epidemie op wereldwijde schaal- groter is, maar dat we er bovendien niet op voorbereid zijn.

Door de stijgende bevolkingsgroei en de mogelijkheid om overal naartoe te reizen – en met andere woorden een ziekte snel te verspreiden – neemt het risico van een pandemie gradueel toe. De klimaatverandering verhoogt ook het risico. Ziekten die tot nu toe alleen in zuidelijke landen voorkwamen, schuiven alsmaar meer naar het noorden op. In ons land, bijvoorbeeld, zijn er tijgermuggen gesignaleerd. Van tijgermuggen is bekend dat ze tropische ziektes als zika en gele koorts overdragen.

Door de hedendaagse technologie kunnen sommige ziektes beter bestreden worden. Maar het is een tweesnijdend zwaard, want door het bestrijden kweekt men tegelijk steeds meer resistente varianten.

Het is in onze geschiedenis al eerder gebeurd dat een ziekte uitgroeide tot een pandemie met miljoenen doden. Iedereen kent de middeleeuwse pest, maar ook minder lang gelden, in 1918, brak de Spaanse griep uit en maakte toen 50 miljoen doden. Moest een gelijkaardige epidemie vandaag uitbreken, dan zouden er volgens experten binnen de 36 uur, 80 miljoen doden kunnen vallen.

“We zijn er gewoon niet op voorbereid”, zegt het rapport. De uitbraak van een ziekte zou niet alleen veel doden maken, maar bovendien onze economie verstoren en de nationale veiligheid destabiliseren.

Het is tijd om actie te ondernemen, aldus de WHO.

Tussen 2011 en 2018 spoorde de WHO 1.483 epidemieën op. Het ebolavirus is daarvan de bekendste.