In 2001 kwam “Scream for more”, de allereerste single van Kate Ryan uit en kwam er onmiddellijk goede respons uit Spanje, België en Nederland. Meteen een doorbraak, meteen een hit…

Kate deze zomer in Het Belang van Limburg: “Het was ook een zelfgeschreven nummer, dus een heel mooi begin van een carrière. Ik had niet verwacht dat het succes zó snel zou komen, dat overviel me een beetje. Later in 2001 heb ik trouwens ook al de cover van Désenchantée opgenomen, maar die is pas het volgende jaar gereleased. Dat was pas dé klapper, toen knalde de raket nóg harder.”

Kate richt al in 2002 een vennootschap op.

Die vennootschap van Kate Ryan heeft in het laatste boekjaar 2019 winst gemaakt. Dat was nodig. In 2018 was er nog een vrij groot verlies.

In de toelichting: “Het verlies is hoofdzakelijk het gevolg van een waardevermindering op financiële vaste activa, welke evenwel zonder invloed blijven op de cash-flow die positief blijft.”

“Ook de liquiditeit toont ons dat de verplichtingen jegens derden kunnen nagekomen worden.”

“Om deze redenen lijkt het aangewezen, de activiteit van de vennootschap verder te zetten. Er is dan ook geen reden om over te gaan tot een waardering in de optiek van discontinuïteit.”