Als het principe beslist, verliest het gezond verstand.

Katje Lee, je weet wel: dat beestje uit een Peruaanse stad waar hondsdolheid voorkomt, dat illegaal door een studente het land werd binnengebracht met een repatriëringsvlucht van het Belgisch leger. Je bent voor of je bent tegen. Wie vóór is, spreekt van een heksenjacht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Wie tegen is – zoals bioloog Dave Draulans – vindt het onverantwoord en onbespreekbaar. “Wij hebben vijftig jaar gevochten om hondsdolheid uit te roeien bij ons in de streek. 100% mortaliteit. Dus als je het virus hebt, ben je gegarandeerd dood”, aldus Draulans.

Beide kampen zijn ondertussen vergleden in de hysterie. Het gaat al lang niet meer om een kat, maar om het principe, macht en emotie. Je kan je vragen stellen bij de halsstarrigheid van het FAVV die de poes kost wat kost wil doodspuiten en de opmerkingen van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) parkeren en negeren. Het is duidelijk dat die twee partijen niet door dezelfde deur kunnen en in een andere politieke kleur denken.

Het kamp van Lee is een emo-campagne begonnen en schakelen daarvoor aan de ene kant een schare BV’s in die vanuit het hart spreken, en aan de andere kant advocaten en experten die aan de hand van risicoanalyses willen aantonen dat er geen probleem is. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het baasje van Lee, Selena Ali (23) – een kandidate miss België – deze analyses maakte toen ze het katje meesmokkelde naar België.

Nee, dat had ze niet mogen doen. Ja, onze asielen zitten vol katjes. Nee, wellicht heeft Lee geen hondsdolheid. Ja, we moeten ons beschermen voor ziektes die we overwonnen hebben. Ja, er is een hysterische sfeer ontstaan. Maar bij wie? Beide partijen verliezen zich in de hybris. Is het uit hysterie dat het FAVV de piste van de quarantaine in het ‘Brussels Airport Animal Care and Inspection Center’ verhindert? Of is het omdat het een voorstel is van minister Weyts? Is het uit hysterie dat Selena Ali samen met katje Lee naar Peru wil terugkeren om daar drie maanden lang de quarantaine volgens de voorschriften van het FAVV in orde te brengen? Of draait het om het principe?

Het gezond verstand is de grote verliezer in deze zaak, maar tegelijk ook alle dieren in de asielen van dit land. Want als je straks weer op de barricade gaat staat om je verontwaardiging uit te schreeuwen over dat ene spuitje, weet dan, dat er in ons land elke jaar zo’n 18.000 dieren in asielen worden geëuthanaseerd. Jammer dat het debat daar niet over gaat.