Wordt de Vivaldi-hater de Vivaldi-vader?

Alleen zotten veranderen niet van mening, maar Lachaert zal met een bijzonder straffe uitleg moeten komen om zijn keuze voor Vilvaldi te verantwoorden. Hij krijgt van de koning tien dagen, maar nu al gaat het gerucht dat de Open Vld van Egbert Lachaert kiest voor een coalitie zonder N-VA en mèt Ecolo-Groen.

De keuze om de grootste partij van Vlaanderen te droppen is tegendraads, maar begrijpelijk vanuit het standpunt van de liberalen. De menselijke relaties tussen de liberalen en de N-VA zitten op een absoluut dieptepunt. Van vertrouwen is er geen sprake meer. De Wever is voor de liberalen een paar keer te ver gegaan en voelen zich beledigd. De aanvallen op de über-ambities van Gwendolyn Rutten zijn door velen nog niet verteerd en Lachaert voelt zich persoonlijk op zijn pik getrapt door De Wever.

Maar, dat de man die verkozen werd met een anti-Vivaldi campagne nu voor die formule kiest, krijg je niet uitgelegd. Het tart elk fatsoen dat Lachaert die op Radio 1 zei dat het programma van Ecolo ritueel verbrand moest worden, Vlaanderen daarvoor nu in de steek laat. Een uitspraak die hem ongetwijfeld zal blijven achtervolgen.

Bovendien zal deze federale keuze gevolgen hebben voor de Vlaamse coalitie waar de liberealen wèl met N-VA besturen. Die samenwerking zal daardoor ongetwijfeld een flinke deuk krijgen. Sommige experten vrezen dat door Lachaert’s draai de coalitie in het Vlaams parlement tussen Open Vld en N-VA zal ophouden te bestaan.