Weet je nog: de interculturele beweging Kif Kif vond er niet beter op dan politicus Theo Francken (N-VA) voor te stellen als een slachtoffer van IS-beul Jihadi John, op zijn knieën en inclusief oranje pak.

Verontwaardiging alom. Politici vonden terecht dat een dergelijke opruiende beweging geen geld meer mocht krijgen.
Voor de volledigheid: ook het hoofd van Gwendolyn Rutten werd op de foto geplakt.

Eind november 2019 hadden de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zelfs een voorstel van decreet klaar dat de subsidiëring van organisaties “die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst” zou stopzetten.

Het Steunpunt Sociaal-Cultureel Werk (Socius) heeft toen 135 organisaties opgelijst die binnen het sociaal-cultureel volwassen-enwerk door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn.

Verschillende organisaties staan expliciet opgelijst als etnisch-culturele organisaties, waaronder de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, het intercultureel platform Kif Kif of het Koerdisch Instituut. Vooral zij leken toen geviseerd te worden. Vanaf 1 december zouden de wijzigingen al van kracht moeten zijn.

Maar kijk eens aan: in de nieuwe lijst van subsidies van de Vlaamse regering staat Kif Kif opnieuw bij de gelukkigen. De organisatie krijgt ruim een kwart miljoen euro van de Vlaamse regering. Ook voor de komende jaren is financiering voorzien.

Het toont nog eens aan dat we niet te veel waarde mogen hechten aan de woorden van politici. Luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden…