Kim De Gelder mag de gevangenis verlaten en verhuist voor internering.

In 2013 werd Kim De Gelder tot levenslang veroordeeld voor vier moorden en 25 moordpogingen. De moordpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij Dendermonde behoort tot ons collectief geheugen. De Gelder stormde met een wit geschminkt gezicht en rood haar het kinderdagverblijf binnen en begon met een mes personeel en kinderen af te maken.

Zijn advocaat Jaak Haentjens pleitte destijds voor internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn, maar de jury achtte hem toerekeningsvatbaar op het tijdstip van de feiten.

Volgens zijn advocaat is hij sindsdien verder achteruit gegaan.  Hij kon de gevangenisdirecteur overtuigen om een verzoek tot internering in te dienen.

Via de nieuwe interneringswet oordeelde de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) op basis van de rapporten van vier gerechtsdeskundigen dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is. Het openbaar ministerie verzet zich dus niet langer tegen een internering.

Vandaag werd in een gesloten zitting gedebatteerd over de locatie naar waar De Gelder mag verhuizen. De slachtoffers waren daarbij aanwezig. Over de beslissing over de internering zelf werden zij niet gehoord.

Op 1 oktober valt de beslissing of De Gelder naar Gent, Antwerpen (FPC) of naar Turnhout (IBM) verhuist. We durven voorzichtig zeggen dat ‘Joker’ De Gelder er op vooruit gaat qua bewoning. De psychiatrische centra zijn zeer modieus van look en ademen niet de sfeer van een straf uit.

Op de website  van het FPC wordt het als volgt verwoord: “FPC staat in voor een hoogwaardige invulling van de levenskwaliteit van de patiënt (zoals wooncomfort, dagelijkse activiteiten, maaltijden enz.) en wordt aan de patiënt zoveel mogelijk autonomie gegeven.”