Onderzoek leert dat niet-religieuze kinderen vriendelijker zouden zijn.

In een onderzoek van de universiteit van Chicago, dat vorige week is vrijgegeven, werd een verband gevonden tussen vriendelijkheid en niet-religieuze kinderen. De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot de conclusie dat kinderen die zonder religie waren  opgevoed niet alleen vriendelijker waren, maar bovendien een groter empatisch vermogen hadden.

In totaal bestudeerden de onderzoekers duizenden kinderen uit zes verschillende landen, van verschillende sociale klassen met verschillende religies. Ze keken naar de bereidheid om te delen, maar ook naar hun gewoontes om te oordelen over anderen en om hen daar al dan niet voor te straffen.

De onderzoekers maakten geen onderscheid in het soort religie,  maar hanteerden eenvoudig het  criterium gelovig of niet gelovig.

We zijn er altijd min of meer van uit gegaan dat religie een corrigerend effect zou hebben op onze driften en daden. Nu blijkt dat het bij kinderen net diegenen zonder god zijn, die zich beter gedragen.

Zit er misschien dan toch een beetje waarheid in de volkswaarheid dat ‘afraden aanraden’ is ?