De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Kris Van Dijck tegen twee artikels van P-Magazine.be deels gegrond verklaard. Klager was op het moment van publicatie voorzitter van het Vlaams Parlement. De artikels gaan over zijn tussenkomst als parlementslid bij de federale minister van Werk voor een escortdame met wie hij volgens het eerste artikel ‘meer dan een prostituee-klantenrelatie’ had.

De Raad is van oordeel dat het maatschappelijk belang van de berichtgeving opweegt tegen het privébelang van klager en dat het privéleven van klager niet geschonden is.

Wat de overige punten betreft is de klacht wel gegrond. De Raad is van oordeel dat, door de combinatie van de titel van het eerste artikel met een aantal zinnen, de indruk van fraude wordt gewekt, terwijl P-Magazine dat niet aannemelijk maakt en de titel niet wordt niet gestaafd door de inhoud van het artikel.

De klacht is ook gegrond wat wederhoor betreft omdat de journalist klager vóór publicatie geen kans heeft gegeven om te reageren, wat nochtans essentieel was gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.