Absurde verplichting waar niemand klaar voor is.

Ze kunnen nog niet lezen of schrijven, maar ze moeten vanaf 5 jaar wel al godsdienstles toegediend krijgen. Recent besliste de federale regering om de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar, waardoor die straks ook geldt voor de derde kleuterklas. Volgens onze grondwet moeten die kinderen dan ook godsdienst- of zedenleer krijgen in scholen van openbare besturen. De Vlaamse regering was het niet eens met die federale beslissing, maar midden mei floot de Raad van State de Vlamingen terug en maakte godsdienst verplicht vanaf vijf jaar. Officieel heet het dat de kleuters recht hebben op een levensbeschouwelijk vak.

In de praktijk wil dat zeggen dat er vanaf vandaag een vak moet worden gegeven waar nog helemaal geen richtlijnen voor bestaan. De grondwet schrijft voor dat alle erkende godsdiensten en zedenleer als les moeten worden aangeboden. Wie zou hier vragende partij zijn?

De kleuterscholen zijn helemaal niet klaar voor deze verplichting, het lesmateriaal is niet voorhanden, de ouders zijn door de coronacrisis nog niet onvoldoende ingelicht en hebben nog geen keuze kunnen maken, er is simpelweg niet genoeg vrouw/mankracht om de verschillende geloofsovertuigingen aan te bieden.

Minister Ben Weyts (N-VA) zei eerder in het parlement dat levensbeschouwing aan bod zou kunnen komen via het ‘vak’ wereldoriëntatie in de kleuterklas. Vraag is of dat zal volstaan voor de Raad van State.

Mogen onze kinderen misschien ook het recht krijgen om ‘kinderen’ te zijn?