Koning Filip heeft zijn personeel een beloning gegeven. Gelukkig geen geldsom aangezien dit toch door de burgers betaald wordt, maar slechts een titel. Oef.

De personeelschef op het paleis werd benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde. De kamerbewaarder 2de klasse op het paleis kreeg de Gouden Palmen in de Kroonorde. Een kamerbewaarder onthaalt, begeleidt en informeert de bezoekers van het paleis.

De gewezen adjunct personeelsadministratie bij de Civiele Lijst kreeg de graad van Officier in de Leopoldsorde. De Civiele Lijst krijgt jaarlijks het geld van de burgers, zowat 13 miljoen euro, en deelt dat geld vervolgens aan de koning uit. Het gewezen hoofd van de garage Brussel bij het huis van de koning werd benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II.

Het hoofd zilverpoetser (!) van de koning kreeg de Gouden Palmen in de Kroonorde. De huidige adjunct-directeur media en communicatie van het koninklijk paleis kreeg de graad van Ridder in de Orde van Leopold II. De gewezen preventie-adviseur bij de Civiele Lijst van de koning werd benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II.

De directiesecretaresse bij de secretaris-generaal van de koning werd benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde en de adviseur bij de Civiele Lijst kreeg de graad van Grootofficier in de Kroonorde. We wensen alle betrokkenen uiteraard een dikke proficiat met hun mooie (gratis) titel. Hoewel, aangezien de bebaarde tiran Leopold II onder vuur ligt, is de Orde van Leopold II toch ook een beetje bezoedeld en dus een vergiftigd geschenk.

(Thierry Debels)