Het rommelt bij het Antwerpse drugsteam.

Niet echt goed nieuws voor de war on drugs. Toen 4 speurders van het DOT – het gespecialiseerde team dat drugdealers van de straat moet halen – naar de korpsleiding stapten om problemen binnen het team aan te kaarten, mochten die van korpschef Muyters manu militari meteen het korps verlaten. Daarop gaven 7 collega’s aan dat zij ook niet langer wensten te functioneren in dat team. Er zouden al van voor de zomer problemen zijn met de manier van leiding geven binnen het team. Velen hadden het moeilijk met de autoritaire stijl, het favoritisme, het verschil in dienstregeling en zelfs grensoverschrijdend gedrag tegenover verdachten.

De agenten van het drugs ondersteuningsteam (DOT) zijn niet te spreken over de manier waarop korpschef Muyters het aankaarten van dit probleem heeft aangepakt. Hij zet de klokkeluiders meteen buiten en heeft met enkele begeleiders een bemiddelingstraject aangesteld. Nu er 11 speurders zijn opgestapt, valt er niet veel te bemiddelen.

Dat is goed nieuws voor de dealers van Antwerpen, want leden het DOT zijn niet zo maar meteen vervangbaar. Het DOT doet veldwerk. Hun expertise is niet iets wat je uit de politieboekjes leert. Wanneer 70 procent van een team opstapt, dan heb je als politie een probleem.

Er gaan nu stemmen op dat de ‘goede band’ van de leiding met korpschef Muyters een professionele oplossing in de weg zou staan. Luc Goos van de politievakbond NSVP vertelt op Radio2 dat die ‘goede band’ meermaals als dreigement naar de speurders werd geventileerd en dat ‘er elders in het korps nog plaats was’, als er niet werd geluisterd. De vakbond vindt de manier waarop Muyters dit aanpakt bizar. Enerzijds het brutale ontslag van zij die een probleem komen aankaarten, anderzijds koos hij niet voor de interne preventiedienst, maar stelde medewerkers op uit het korps die minder onafhankelijk zouden oordelen.

De vakbond wil het voorlopig nog niet met zoveel woorden zeggen dat de functie van korpschef Muyters hiermee op de helling komt te staan. Zij zullen bij het volgende overlegcomité alleszins de autoritaire manier van leiding geven op tafel leggen. “Een dergelijk werking binnen het korps staat voor ons buiten discussie”, aldus Goos.

Ondertussen zit de Europese hoofdstad van de drugs zonder drugsbrigade.