Vandaag hoort Lelièvre of hij vrijgelaten wordt of niet.

Over twee jaar zit de straf van Lelièvre er op. Dan heeft hij voldaan aan de 25 jaar opsluiting  die hij kreeg. Met dat in het achterhoofd, verbleekt het nieuws over de enkelband van vandaag. Over twee jaar moeten ze hem gewoon laten gaan.

Lelièvre werd in 2004 schuldig gevonden als medeplichtige van Dutroux. Het assisenhof veroordeelde hem voor de ontvoering van Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en An Marchal, en de opsluiting en foltering van Sabine, Laetitia, An en Eefje Lambrecks.

De rechters staan voor een dilemma. Geven ze Lelièvre vandaag een enkelband met strikte voorwaarden, en bereiden hem op die manier voor op zijn terugkeer in de maatschappij, of sturen ze  hem over twee jaar zonder meer de straat op?

Lelièvre kreeg in 2018 al penitentair verlof. In dat jaar vroeg hij ook al een keer een enkelband aan, maar dat werd toen geweigerd omdat Lelièvre geen vaste verblijfplaats kon voorleggen. Je wil die man nu eenmaal niet in huis. Vandaag echter zou hij wel ergens kunnen wonen. Waar en bij wie is niet bekend.

Michelle Martin kwam al in 2012 vrij. Zij heeft ondertussen een stage afgerond op een advocatenkantoor. Zij kreeg destijds 30 jaar.

De kans dat volksvijand nummer één, Dutroux, ooit vrijkomt, is echter onbestaande. Hij kreeg levenslang en werd daarnaast tot 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering veroordeeeld

Hopelijk hebben we tegen die tijd een regering.