Wie naar de balanscentrale van de Nationale Bank van België surft en daar de jaarrekening van de KULeuven wil consulteren, komt van een kale reis thuis. Gelukkig biedt het reportorium van de Vlaamse overheid een oplossing. Daar is de jaarrekening van de Leuvense universiteit wel te vinden.

De totale activa bedroegen eind vorig jaar 2.230.385.803,55 euro of dus ruim 2,2 miljard euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2018.

Een groot deel hiervan bestaat uit terreinen en gebouwen (zowat 450 miljoen euro), maar ruim 1,4 miljard euro zit in geldbeleggingen (1.439.043.373,15 euro om helemaal exact te zijn eind 2019).

De omzet bedroeg in 2019 ruim 1 miljard euro. Het positieve resultaat (winst) bedroeg in 2019 net geen 76,5 miljoen euro.