Sommigen virussen worden door muggen verspreid, en andere niet.

Muggen zijn toproofdier nummer één, de dodelijkste jager op mensen op de planeet. We maken ons druk over corona, maar ons grootste probleem is eigenlijk de mug. Een zwerm leger van 100 biljoen of meer muggen patrouilleert bijna overal, waarbij jaarlijks ongeveer 700.000 mensen worden gedood. De vraag is dan ook of de mug in staat is om het coronavirus te verspreiden.

Het is onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten dat muggen Covid-19 kunnen verspreiden. Er is nog te weinig onderzoek gedaan om uit te sluiten dat muggen je kunnen besmetten, maar men gaat er vanuit dat het coronavirus niet overleeft in een mug. Nochtans staan muggen bekend voor het verspreiden van virussen. Denk maar aan gele koorts en het zikavirus.

Een mug zou zelf eerst positief moeten zijn om het virus te kunnen doorgeven. Een muggenbeet is namelijk geen bloedtranfusie. Ze – de vrouwtjes steken – landt zachtjes op je huid en steekt je met twee gekartelde onderkaak-snijmessen en zaagt in je huid, terwijl twee andere oprolmechanismen een doorgang openen voor een soort slurfje. Met dit rietje zuigt ze je bloed op, terwijl een naald speeksel pompt in de wond dat een antistollingsmiddel bevat dat voorkomt dat bloed stolt. Alleen besmet muggenspeeksel kan dus voor een overdracht van het virus zorgen.

Een mug die iemand op een zomers terras prikt en vervolgens een terras verder nog eens iemand anders prikt, brengt dan ook geen virus mee van de andere kant.

We weten dat griepvirussen en ook HIV in de maag van een mug geen kans krijgen, maar we weten ook dat we ons al meer dan eens vergist hebben in het nieuwe coronavirus.