Er is beslist dat er nog niets wordt beslist.

Er wordt de laatste tijd zeer gewichtig gedaan over onze kust. Vandaag kwamen de kustburgemeesters bij elkaar om een strategie te bedenken voor het heropenen van het strandgebeuren. De afgelopen dagen werd her en der geroepen en gedreigd dat men aan de kust een eigen koers wilde gaan varen, los van de federale beslissingen. Jean-Marie Dedecker mochten ze zelfs komen oppakken, want hij zou tweedeverblijvers niet meer tegenhouden om naar hun eigendom te gaan. Bart Tommelein – burgemeester van Oostende – kwam met het idee van dagpasjes en kwam op die manier in het nieuws, wat mooi meegnomen was voor zijn voorzitters-campagne van de Open-Vld.

Na een dagje samenzitten met West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé bereikten ze een akkoord. Er is beslist dat de nationale veiligheidsraad mag beslissen en dat daarna de gemeenten afzonderlijk mogen beslissen hoe ze het gaan aanpakken binnen het algemene raamwerk. Dat raamwerk bestaat uit de volgende punten: een verkeerscirculatieplan voor zowel personenwagens als personen, een strandplan met focus op de toegang tot het strand en bewaakte zwemzone en een circulatie- en terrassenplan voor de dijk, winkelstraten en andere publieke ruimtes.

Het is de bedoeling om in drie fases te werken. Eerst de tweedeverblijvers, dan het verblijfstoerisme en als laatste de dagjestoeristen. Al zou het wel eens kunnen dat je als dagtoerist niet tot aan het water geraakt. Elke gemeente zal haar eigen maximum-capaciteit bepalen. Vol is vol. Als je weet dat een doorsnee badgemeente zo’n 45.000 bezoekers krijgt op een zomerse dag en men dat zal terugschroeven tot 10.000 bezoekers, dan zal er voor de frigobox nog weinig plaats zijn.

Tot slot de hamvraag: vanaf wanneer? Onbekend. Heel voorzichtig spreekt men van 8 juni voor de tweedeverblijvers, voor fase twee en drie denkt men aan 27 juni.