De situatie in de gevangenissen wordt levensbedreigend.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – een onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen – waarschuwt de overheid voor een catastrofe in de Belgische gevangenissen. In de gevangenis van Turnhout zijn al drie besmettingen vastgesteld en het is onmogelijk om voldoende preventiemaatregelen te nemen.

Veel van onze gevangenissen zijn overbevolkt en er is vaak een gebrek aan hygiëne. De Centrale Raad pleit ervoor om op z’n minst het aantal gevangenen terug te brengen naar de maximum opvangcapaciteit van de inrichting. “Iedereen die vrij gelaten kan worden, moet worden vrijgelaten”, zegt de Raad. Daarnaast stelt men voor om mensen in voorlopige hechtenis niet langer vast te houden en de uitvoering van gevangenisstraffen uit te stellen. Het verlengen van gevangenisverloven vinden ze echter geen realistische oplossing, omdat dat het probleem alleen maar verschuift.

De voorstellen zullen wellicht kritiek krijgen, maar je kan een mens nu eenmaal niet onbeschermd blootstellen aan een virus dat dodelijke slachtoffers maakt.