Er zijn al verschillende apocalyptische films gemaakt rond robots die hun eigen leven beginnen leiden en uiteindelijk beslissen dat het welletjes is geweest met de mensheid. Uit een nieuwe studie blijkt nu echter dat de mens meer vertrouwen heeft in artificiële intelligentie dan in politiekers wanneer het op belangrijke beslissingen aankomt.

De mens doet het (tenminste, als je Hollywood mag geloven) in zijn broek wanneer het gaat over intelligentie die de onze te boven gaat. In zowat elke robotfilm komen de blikken wezens tot de conclusie dat de mensheid meer verpest dan het goed maakt en dat wat wij doen, zij nog vele malen beter kunnen. Dat laatste lijken de Europeanen die hebben deelgenomen aan het onderzoek van de Spaanse AI Universiteit te beamen.

De studie werd uitgevoerd in zeven Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er werd gepeild naar de houding van de burgers tegenover technologie. Blijkt dat een kwart van deze populatie meer vertrouwen heeft in artificiële intelligentie dan in mensen van vlees en bloed om belangrijke beslissingen te nemen. In het VK, Nederland en Duitsland gaat het zelfs om één op de drie participanten.

Diego Rubio, een van de bewindvoerders van de universiteit, meent dat dit in de lijn ligt van het groeiende wantrouwen van burgers tegenover regeringen en politici. Daaruit concludeert hij dat het Europese model van een representatieve democratie onder de loep moet worden genomen en dat het onderzoek tevens het hele idee rond volkssoevereiniteit in vraag stelt.

Langs de andere kant toont het onderzoek ook aan dat meer dan de helft van de bevraagden vreest dat robots binnenkort alle menselijke jobs zullen overnemen. 70% van hen denkt zelfs dat nieuwe technologieën in de komende tien jaar zonder adequate reguleringen meer kwaad dan goed zullen doen voor de maatschappij. Diego Rubio verklaart dat het merendeel van de mensen van de regering verwacht wetten en belastingen te implementeren om de automatisering te vertragen en zo jobs te verzekeren. Zelfs als dat de economische groei zou hinderen. Volgens Rubio zijn deze bevindingen consistent in verschillende landen, leeftijdsgroepen, geslachten en ideologieën. De grootste uitdaging waar de Europese regering momenteel voor staat, zou volgens de uitvoerend directeur het handhaven van nieuwe technologieën zijn in het licht van de klimaatverandering.

Het Spaanse onderzoek toonde ook aan dat twee derde van de deelnemers het verontrustend vindt dat de mensen ook in de komende jaren steeds meer online zullen communiceren, dan in het echt.

Gepubliceerd door Tess Van Linden

Good girls are bad girls that never get caught