Sinds de invoering van de maatregel in 2017 zijn de effecten alvast veelbelovend. 

Drie jaar geleden sloeg de lage-emissiezone in als een bom. De inwoners van Antwerpen waren voornamelijk misnoegd over de gevolgen, maar langzamerhand werden de positieve effecten toch merkbaar. Dat concludeert het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, dat in opdracht van minister van Omgeving Zuhal Demir, een rapport opstelde. 

Dankzij de lage-emissiezone daalde het aantal dieselwagens in Antwerpen en Gent. Benzinewagens gingen meer rondrijden. Hierdoor daalde de uitstoot van roet en stikstofoxiden. In Antwerpen ging de daling de afgelopen jaren zelfs dubbel zo snel dan dat zonder de zone het geval zou zijn geweest. Ook in de rest van Vlaanderen zien we minder Dieselwagens, blijkt uit het rapport. 

Vooral sociaal kwetsbare groepen zijn gebaat bij de gezondheidsvoordelen van deze maatregelen. Het aantal ademhalingsziekten, hart- en vaatziekten, hersenaandoeningen, diabetes of vroegtijdige sterftes nam af. Toch is het voor deze groepen niet makkelijk, volgens critici. “Ongeveer een derde van alle Antwerpse en Gentse autobezitters uit de laagste inkomensklasse bezit minstens één auto die niet is toegelaten in de lokale lage-emissiezone. Dat voertuig is bijna altijd hun enige wagen”, klinkt het in ‘De Standaard’.