Is het een morele verplichting om Valentijn te verwerpen omdat Hollywood een patent lijkt te hebben op alle soorten van liefde? Misschien, maar misschien loont het net veel meer om de liefde in al haar vormen op een uitgemolken dag als deze nog eens in haar waarde te herstellen.

14 februari is misschien wel de dag waar de grootste controverse rond bestaat. Sommigen kijken er maandenlang naar uit, anderen vrezen de dag waarop we Sint-Valentijn herdenken en weer anderen keren de datum stellig met gekruiste armen de rug toe. Die laatste groep lijkt elk jaar groter te worden. Zij zetten zich af tegen de commercialisering van de liefde en vinden dat je je partner elke dag van het jaar moet laten zien dat je hem of haar graag ziet.

Je op deze manier afzetten tegen commercialisering is vandaag de dag echter niet langer intelligent en vrijzinnig, maar kortzichtig en oppervlakkig. Elk aspect van het mens-zijn, de kleinste geschiedkundige details en de meest pietluttige gebruiken worden door de maatschappij uitvergroot en uitgebuit. Iedereen maakt zich er schuldig aan en het is onmogelijk om eraan te ontsnappen. Daarbij is het al lang te laat om dit fenomeen om te keren. Natuurlijk wringt het langs alle kanten dat er massaal geld geslagen wordt uit natuurrampen, oorlogsgruwelen en menselijke tragedies. Maar het is wel jammer dat precies een rooskleurige dag als 14 februari daarop misschien nog het meest afgerekend wordt.

Het komt toch deels ook als een verademing om tussen al dat nieuws over mensen die elkaar naar het leven staan, burenruzies, vechtscheidingen en homofobie eens mooie verhalen te lezen, zien en horen. Positieve verhalen over mensen die elkaar in tijden als deze gevonden hebben, over mensen die niet los willen laten, over mensen die trots zijn op zichzelf en op hun partner. Laat vandaag de dag zijn waarop zoiets onbeschaamd mogelijk is en gevierd mag worden.

Je hoeft immers geen grote bos rode rozen te kopen, of een doos chocolade, of sexy lingerie. Je hoeft de commercialisering niet in de hand te werken. Je kan ook gewoon de liefde vieren op een manier die significant is voor jou en je partner en op die manier nog eens extra benadrukken dat je hem of haar waardeert, dat je relatie belangrijk is voor jou, ook en niet minder op een uitgemolken dag als 14 februari. Heb je je wederhelft nog niet gevonden? Misschien is vandaag dan wel de dag waarop je nog eens vrijmoedig een melig berichtje kan sturen naar je broer, zus, ouders, grootouders, beste vriend, collega, buurman,… Laten we op 14 februari liever massaal trachten de liefde in haar waarde te herstellen dan ons er meer dan anders nadrukkelijk van af te keren.

Gepubliceerd door Tess Van Linden

Good girls are bad girls that never get caught