En maar klagen: je zou ‘m ocharme een euro geven. Maar eigenlijk is Laurent niet zo berooid als hij nu uitschreeuwt in de pers.

Zijn vrouw, prinses Claire, liep onlangs corona op. Een probleem van formaat voor het blauwbloedige koppel, want ze hebben blijkbaar niet eens een ziekteverzekering.

In Dag Allemaal doet de prins zijn beklag: “Mijn broer, de koning, heeft me niet financieel gesteund voor de ziekte van mijn vrouw. Het gaat erom dat ik me niet kan aansluiten bij de sociale zekerheid, omdat ik geen job heb. Maar ik heb altijd willen werken, maar ik werd altijd geblokkeerd. Mijn gezin draagt nu de gevolgen van het wanbeleid dat het paleis altijd heeft gevoerd tegenover mij.”

Volgens Laurent is er een eenvoudige oplossing. Onlangs werd de Belgische Staat door de rechtbank veroordeeld om 50 miljoen euro vrij te geven, die Libië aan de prins moest betalen voor een herbebossingsproject in de woestijn. “Dat geld is niet voor mij, maar voor mijn vzw. Van zodra dat vonnis effectief uitgevoerd wordt, kan ik mijn vzw direct heropstarten. Dan kan mijn vrouw daar een job krijgen, zodat zij zich tenminste in orde kan stellen met de sociale zekerheid.”

Het is natuurlijk waar dat Laurent altijd het zwart schaap van de familie is geweest. Papa Albert II heeft nooit naar hem omgekeken, en ook bij broer koning Flop Filip ligt hij niet bepaald in de bovenste schuif. Het is zelfs zo erg, dat hij een tijdlang heeft gedacht dat hij een koekoeksjong is. Wat in theorie zou kunnen, want Paola beleefde in haar jonge tijd meer hoogtepunten in een vreemd bed dat in dat van haar eega, de koning. Maar is hij werkelijk de sukkelaar die hij beweert te zijn?

Aangezien er geen werkgever is die sociale lasten betaalt, moet Laurent die zelf op tafel leggen om in orde te zijn met de mutualiteit. Concreet: voor 2.992 euro per jaar, zou gans Laurent zijn gezin verzekerd zijn.

‘t Is ook niet dat prins Laurent geen centjes krijgt omdat hij niet werkt. Zijn jaarlijkse dotatie bedraagt 320.000 euro. Een groot deel daarvan gaat evenwel naar lonen voor zijn personeel en werkingskosten, maar ongeveer 92.000 euro daarvan kan de prins als zijn ‘brutoloon’ aanschouwen. Dat komt overeen met 7.666 euro per maand: er zijn mensen die het met heel wat minder moeten doen.

Prins Laurent en prinses Claire hebben ook nog Casa Sofia, een villa op een Italiaans eilandje nabij Sicilië. Die werd in 2008 aangekocht. In 2013 riep Laurent al eens dat hij die villa zou verkopen omdat hij zich amper een boterham met een droog stuk brood kon permitteren, maar het bleef bij woorden. Als Laurent die villa – die staat te verkommeren, omdat hij er nooit komt – daadwerkelijk zou verkopen, dan zou hij minstens een miljoen euro rijker zijn.

Dat klagen heeft hij dan toch van zijn pa. Toen die in 2013 troonsafstand deed ten voordele van Filip en zijn jaarlijks inkomen zag terugvallen op ‘slechts’ 920.000 euro, jammerde die dat hij met dat geld zelfs zijn jacht niet kon voltanken. 

 
 
 
 

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.